70 % pravdepodobnosť výskytu El Niño

6. 11. 2018
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 8.11.2018 09:14
ǀ
Daniel Cibula

Podla jednej z posledných správ Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) je 70% pravdepodobnosť, že v zime na prelome rokov 2018/2019 nastane jav El Niño. Čo to pre nás znamená?

El Niño a Južná oscilácia sú zložky systému ENSO (El Niño – Southern Oscillation), tradične sa však používa skrátené označenie El Niño. Ide o systém interakcií jednotlivých častí klimatického systému (napr. atmosféra, hydrosféra, biosféra atď.) a ich zmien, ktoré sa prejavujú súbežiacimi udalosťami v atmosférické a oceánskej cirkulácií.

El Niño

El Niño je oceánska časť ENSO. O tomto jave vedeli už dlhú dobu rybári v Peru, pretože čas od času sa v období Vianoc oteplili povrchové vody a to zapríčinilo úbytok rýb. Túto udalosť teda začali nazývať El Niño Jesus, tedy Ježiško. Dnes už sa používa iba názov El Niño – chlapček.

El Niño je zjednodušene rozsiahla porucha systému morských prúdov a vetrov. Za normálneho stavu (bez El Niña) sú nad Indonézskou oblasťou pasáty tak silné, že odtláčajú teplú vodu Tichého oceánu od západného pobrežia Južnej Ameriky a chladné výstupné prúdy sem prinášajú živiny z hĺbok. Pri prechode El Niña ale dochádza k oslabeniu pasátov, prehriata voda západného Pacifiku sa presúva k pobrežiu Peru a Chile a dochádza k vymiznutiu studeného Peruánskeho prúdu. To má za následok už zmienený zhoršený rybolov, intenzívne dažde, búrky a zosuvy pôdy – v miestach, kde je za normálnych okolností celý rok sucho.

K epizódam El Niña dochádza približne raz za 2 – 7 rokov a trvajú priemerne 12 – 18 mesiacov. Veľmi silná situácia nastala v rokoch 1997 – 1998 a posledná sa objavila pred dvoma rokmi.

 

Schéma El Niña

Južná oscilácia

Južná oscilácia je atmosférická časť ENSO. Je to jeden z príkladov tzv. diaľkových spojení, čo je trvalá väzba medzi hodnotami tlaku vzduchu na dvoch vzájomne odlahnutých miestach. Tu sa jedná o Indonézskou tlakovú níž a Havajskú tlakovú výš. Bolo zistené, že tieto dva tlakové útvary navzájom „pulzujú“. Pokiaľ tlak v južnom Pacifiku rastie, tlak v Indickom oceáne klesá a naopak. Pokiaľ ale nastáva pokles tlakového gradientu – tlak v Indonézskej cyklóne je vyšší a tlak v Havajskej anticyklóne nižší – dochádza k slabnutiu pasátov a môže nastať jav El Niño. Tlakový gradient sa môže zvýšiť a potom dôjde k zosileniu pasátov a studeného Peruánskeho prúdu, nastane jav La Niña (dievčatko) – opak k El Niñu, zosilenie normálneho stavu.

Index južnej oscilácie

Vplyv ENSO na počasie

Ako bolo vyššie povedané, pri epizóde El Niña dôjde pozdĺž západného pobrežia Južnej Ameriky k zániku studeného Peruánskeho prúdu a jeho nahradeniu teplým morským prúdom z rovníkových oblastí. Na území Peru a Ekvádoru sa taktiež objavujú silné dažde na pobreží, záplavy a zosuvy pôdy.

ENSO ale neovplyvňuje počasie iba v Južnej Amerike. Pretože ide o interakciu medzi atmosférickou a oceánskou cirkuláciou, jeho vplyv siaha ešte omnoho ďalej. Bolo dokázané, že jeho následkom vznikajú tiež častejšie tropické cyklóny, ktoré sa pohybujú po neobvyklých dráhach. Na juhu USA dochádza k zvýšeniu zrážok a k záplavám v povodí rieky Mississippi. ENSO môže taktiež spôsobovať veľké sucho a požiare v Austrálii, juhovýchodnej Afrike, v Indonézii a vo vnútrozemí Indie.

ENSO a meniaca sa klíma

To je stále ešte neuzavrená otázka. Nie všetky klimatické modely dokážu vystihnúť ENSO a prevláda veľká neistota, ako sa bude vyvíjať v budúcnosti. Niektoré modely predpovedajú nárast počtu epizód El Niña, iné naopak jeho pokles.

Čo pre nás znamená tohtoročné El Niño?

Pre nás v strednej Európe nič zvláštneho. Vplyv ENSO na počasie v tejto oblasti nebol zatiaľ preukázaný, a tak sa nemusíme ničoho obávať. Počasie v našich zemepisných šírkach je ovplyvňované hlavne javom NAO – Severoatlantickou osciláciou, ale o tom zasa nabudúce.

Zdroj: Preklad článku

 

Mohlo by vás zajímat

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 18.4.2019

Piatok slnečno a veľmi teplo

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 17.4.2019

Štvrtok s pokojným a teplým počasím

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 16.4.2019

Streda so zväčšenou oblačnosťou a občasným dažďom

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 15.4.2019

Ovocinári a záhradkári sa majú na pozore!!!