Aká je učinná ochrana stromov pred silnými mrazmi

24. 03. 2020
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 24.3.2020 18:32
ǀ
Daniel Cibula

Silné mrazy koncom marca nemusia byť výnimkou

Dôsledky extrémov v chode meteorologických parametrov pri prebiehajúcom globálnom otepľovaní prinášajú aj častejší výskyt takých javov, akými sú jarné mrazíky. Škody prinášajú najmä pestovateľom ovocia či viniča. Spomenuté plodiny sa totiž v týchto dňoch nachádzajú v citlivých fenologických fázach, ako sú pučanie, rašenie , kvitnutie, rast malých plôdikov a pod. Posuny fenologických fáz, najmä ich urýchlenie o dva až tri týždne skôr je tiež evidentným dôsledkom klimatickej zmeny, ktorý znásobuje výšku škôd, pretože posúva vývoj do rizikovejších týždňov. Jarné mrazíky sa zase vyskytujú frekventovanejšie, s nižšími teplotami a aj neskoršie, čo všetko spolu spôsobuje vyššie škody ako kedykoľvek v minulosti.

Opatrení je niekoľko

Vzhľadom na tieto skutočnosti, existuje veľa opatrení, ktoré sa dajú uplatňovať. Ich efektivita ako aj finančná náročnosť je ale výrazne rozdielna. Kvitnúce ovocné stromy a kríky preto môžeme priamo chrániť zadymovaním, rosením, prikurovaním, zakrývaním či tienením. Hlavnú finančnú záťaž tvoria pri všetkých aplikovaných riešeniach náklady na energiu, pretože ide o ovplyvňovanie teploty veľkých más vzduchu.

Kritické teploty fenologických fáz ovocných stromov podľa Munzar a kol. (1989)

Parafínové sviece

Spôsobom ochrany ovocných stromov, či viniča pred zamrznutím je pálenie veľkých parafínových sviec. Tie dokážu ohriať sad o niekoľko stupňov. Najlepšie tento spôsob funguje, ak veľmi nefúka. Niekedy treba počas noci zapáliť tisíce takýchto sviečok, aby bola úroda ochránená. Je to aj veľmi nákladné. Jedna sviečka stojí okolo 8 € a preto vo veľkom sade, kde sú ich použité za jednu noc stovky až tisíce sa náklady vyšplhajú do 5 ciferných hodnôt. Tento spôsob ochrany napučaných či rozkvitnutých drevín je menej účinný ako rozprašovanie vody. Je aj menej predvídateľný a môže sa stať, že aj pri najlepšej vôli niektoré strany zmrznú. Záleží od lokálnych poveternostných podmienok. 

Protimrazové opatrenia v podobe parafínových sviec v marci 2020 v sadoch na Podunajskej nížine — Zdroj: fb – bonifructi

Zadymovanie

Je to ďalší spôsob ochrany proti neskorým mrazíkom. Efektívne zadymovanie robíme len vtedy, keď je bezvetrie. Spaľujeme vlhké organické látky (drevo, raždie, staré seno a podobne), ktoré viac tlejú ako horia, čo je účinnejšie. Umiestnime tento materiál tak, aby sa dym šíril medzi zakvitnuté stromy.

Protimrazová závlaha

Protimrazová závlaha, alebo odbornejšie zadažďovanie či rosenie je veľmi efektívne opatrenie pri teplote pod 0 °C. Striekanie čistej vody do korún kvitnúcich stromov patrí medzi najspoľahlivejšiu ochranu. Jemné kvapky stále zvlhčujú povrch dreva a pukov. Zadažďovanie treba ukončiť až vtedy, keď teplota stúpne nad bod mrazu a obalový ľad je už rozpustený. Lámaniu konárov obalených ľadom predchádzame podopieraním. Prízemná vrstva vzduchu, kde sú chránené plodiny sa ovplyvňuje skupenským teplom mrznúcej závlahovej vody. Každý zmrznutý liter vody uvoľní 335 kJ energie. Uvoľnené teplo zvyšuje teplotu a súvislá ľadová pokrývka na chránenej plodine pomáhajú chrániť pred poškodením nízkymi teplotami. Táto metóda má aj tú výhodu, že je napr. pre veľké sady z dlhodobého hľadiska najlacnejšia. Distribúcia závlahovej vody je energeticky najmenej náročná a dá sa zároveň použiť aj v inom období, napr. počas leta na zavlažovanie.

Protimrazové opatrenia v podobe zadažďovania v marci 2020 v sadoch na Podunajskej nížine — Zdroj: fb – bonifructi

Ochrana malých stromčekov

Pri menších stromkoch (z praktickych dôvodou) je účinná ochrana zakrývaním plachtou, slamenými rohožami a netkanou tmavou textíliou. Tieto prostriedky dokážu udržať teploty vyššiu ako je naokolo.

Veľký vplyv na odolnosť púčikov má hlavne vlhkosť vzduchu a vietor. Vysoká vzdušná vlhkosť odolnosť znižuje, pohyb vzduchu ju zvyšuje.

Zdroje:

urobsisam.zoznam.sk

old.agroporadenstvo.sk

 

Mohlo by vás zajímat

Predpoveď,Slovensko ǀ 5.6.2020

Víkend prinesie aj slnko aj dážď

Búrky,Predpoveď,Slovensko ǀ 4.6.2020

Nasledujúce obdobie bude búrkovo veľmi aktívne

Európa,Slovensko,ZAUJÍMAVOSTI ǀ 3.6.2020

Pred desiatimi rokmi bolo Slovensko pod vodou