Dohľadnosť

13. 03. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 13.3.2019 19:29
ǀ
Daniel Cibula

Dohľadnosť

Odborne sa dohľadnosť definuje ako vzdialenosť v horizontálnom smere, na ktorú je ľudské oko schopné rozlíšiť obrys dostatočne veľkého predmetu, ktorý nevydáva vlastný jas. Takto definovaná dohľadnosť úzko súvisí so schopnosťou vzduchu prepúšťať viditeľné žiarenie. To, ako ďaleko dovidíme, závisí na viacerých faktoroch. Asi najdôležitejší je ten, v akej vzduchovej hmote sa nachádzame. Vzduchové hmoty sú masy vzduchu v troposfére, ktorých horizontálny rozmer je tisícky km a ich vertikálny rozmer dosahuje asi 10 km. Vyznačujú sa špecifickými vlastnosťami, napr. teplotou, vlhkosťou, zvrstvením, ktoré sa vo vnútri vzduchovej hmoty výraznejšie nemení, a tým i rovnakým charakterom počasia. Nad naším územím sa strieda podľa geografickej polohy ohnísk vzniku vzduchových hmôt 6 typov hmôt. Sú to vzduchové hmoty polárne (A), tropické (T) a miernych šírok (P). Následne sa tieto 3 kategórie ešte členia na morskú (m) a kontinentálnu (k) časť, podľa toho či vznikajú nad morom alebo kontinentom. Všeobecne platí, že za zjednodušených podmienok by mala byť najväčšia dohľadnosť dosahovaná v polárnych (arktických) vzduchových hmotách, ktoré patria k najsuchším.

Charakteristika jednotlivých vzduchových hmôt a ich vlastností aj s údajom o horizontálnej dohľadnosti — Zdroj: Synoptická meteorológia; Alexej Semionovič Zverev; 1986

Iné faktory

Nie je to však až také jednoduché. Na dohľadnosť, samozrejme, vplývajú viaceré iné činitele, ktoré so vlastnosťami vzduchovej hmoty súvisia. Je to znížená dohľadnosť v dôsledku vypadávania zrážok a tým pádom aj zvýšenej hustoty vodných pár vo vzduchu, ďalej je to výskyt hmiel a rôznych druhov oblačností, množstvo znečisťujúcich látok, akými sú napr. prach a rôzne priemyselné látky a v neposlednom rade najmä reliéf krajiny a jeho možnosti.

Z pohoria Čergov bolo vidieť v morskom vzduchu až k Tatrám — Foto: Peter Čerešník, 06. marec 2019

V meteorológii

Vodorovná dohľadnosť je jednou z pozorovaných veličín v monitorovacej sieti profesionálnych synoptických pozemných meteorologických staníc. Hodinové ‘synopové’ správy z týchto staníc s konkrétnym presným záznamom počasia sú verejne voľne dostupné. Uvádzaná hodnota zodpovedá najmenšej dohľadnosti z celého obzoru, čiže uvedená konkrétna hodnota je vzdialenosť dosiahnutá v najmenej priaznivom smere. Pri klimatologickom spracovaní sa pre stanice s neobmedzeným obzorom zvykne špeciálne sledovať hodnota 50 a viac km, čo sa označuje ako výborná (mimoriadna) dohľadnosť.

Dohľadnosť meraná na synoptických staniciach — Zdroj: wheatherobs

Pozorované a zdokumentované rekordy na Slovensku a vo svete

Na Slovensku sú najvďačnejším objektom na pozorovanie susedné Alpy. Zo štiavnického Sitna dokonca 11. októbra 2017 odfotili vrch Göller, ktorý bol vzdialený vzdušnou čiarou 260,2 km. Zaujímavosťou je, že napr. z nášho najvyššieho bodu, Gerlachovského štítu, je možné za výnimočných podmienok dovidieť aj na územie štátu, s ktorým nesusedíme a to Rumunska. Konkrétne na časť pohoria Gutai, ktoré je súčasťou Východných Karpát, a je vzdialený 298 km.

Vo svete bol na snímke najviac vzdialený objekt zachytený a zdokumentovaný 16. júla 2016. Fotografiu odfotil Marc Bret z pohoria Pyreneje, konkrétne z vrchu Pic de Finestrelles. Objektív zameral na Alpy a dokonca zachytil aj vrch Pic Gaspard vysoký 3882 m n. m. a vzdialený neuveriteľných 443 km vzdušnou čiarou.

Najvzdialenejšie zdokumentované pozorovania na Slovensku — Zdroj: www.naobzore.net

Najväčšia zdokumentovaná dohľadnosť na Slovensku – pohľad zo Sitna na vrch Göller v Mürzstegerských Alpách. 11. 10. 2017  — Zdroj: www. naobzore.net

Snímka najväčšej zdokumentovanej dohľadnosti na svete — Zdroj: beyondhorizons.eu

Pohľad “z výšky” na pozorovacie a pozorované miesta najväčšej zdokumentovanej dohľadnosti na svete — Zdroj: beyondhorizons.eu

Zdroje:

Mohlo by vás zajímat

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 7.7.2020

Po dažďoch a oteplení prichádzajú komáre

Predpoveď,Slovensko ǀ 7.7.2020

V stredu nás čaká chladné ráno

AKTUÁLNE,FOTOGRAFIE,Slovensko,ZAUJÍMAVOSTI ǀ 6.7.2020

Počas najbližších dní a týždňov môžeme voľným okom pozorovať kométu