Hodnotenie Montrealského protokolu alebo nie je všetko až také zlé

8. 11. 2018
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 8.11.2018 14:01
ǀ
Daniel Cibula
Priestorové umiestnenie ozónovej vrstvy — Zdroj

Vedecké hodnotenie ozónu

Pred nedávnom, konkrétne 5. novembra 2018 bol v Quito, v hlavnom meste Kolumbie zverejnený dokument ktorý hodnotí tému ozónu, ktorá bola vypracovaná v Montrealskom protokole. Toto  vedecké hodnotenie vypracovali vedúci odborníci v oblasti vedy. Stalo sa tak v koordinácií so Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) a Programom OSN pre životné prostredie.

Zverejnený dokument hodnotenia ozónu

Montrealský dohovor

Bol prijatý 16. septembra 1987 v kanadskom Montreale. Česko-slovenská federatívna republika k nemu pristúpila v roku 1990 a Slovenská republika 28. mája 1993. Mal zatiaľ 5 dodatkov – Londýnsky (1990), Kodanský (1992), Viedenský (1995), Montreálsky (1997) a Pekingský (1999). Viac o ňom sa môžte dozvedieť napr. tu alebo tu (látky ktoré porušujú ozónovú vrstvu).

Nevyvíja sa všetko iba zlým smerom

Zo 70. stranového dokumentu vyplýva “v prvom rade, že opatrenia prijaté podľa Montrealského protokolu viedli k dlhodobému zníženiu množstva v ovzduší kontrolovaných látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a pokračujúceho oživovania stratosférického ozónu.” Možno to mnohí z nás ani nečakali ale nie všetky veci sa vyvíjajú iba zlým smerom a máme aj úspešný prípad ako sa dá chrániť naše životné prostredie. Šéf OSN pre životné prostredie Erik Solheim povedal o protokole nasledovné: “Montrealský protokol je z jedného dôvodu jednou z najúspešnejších mnohostranných dohôd v histórii”.

Výsledky hodnotenia

  • Ozónová vrstva sa zotavuje rýchlejšie ako sa predpokladalo
  • Ozón sa plánuje na severnej pologuli vyliečiť do 30. rokov 20. storočia
  • Ozón sa plánuje v južnej pologuli vyliečiť do 50. rokov a v polárnych oblastiach do roku 2060
  • “Úplné dodržiavanie pravidiel by znížilo budúce globálne otepľovanie spôsobené HFC (silných otepľovacích plynov – pozn. autora) približne o 50% v porovnaní s scenárom bez HFC”

Videá:

Ako sa vyvíjal ozón nad Antarktídou v rámci novembrov v priebehu 39 rokov od roku 1979 po rok 2017
Ako sa vyvíjala ozónová diera tento rok:
Zdroj videí: NASA

Dodatok Kigali

Do platnosti protokolu vstúpi 1. januára 2019, ďalšia zmena resp. dodatok. Názov nesie po hlavnom meste Rwandy a ním je Kigali. V tejto zmene sa hovorí o “znižovaní používania silných otepľovacích plynov v chladničkách, klimatizačných systémoch a súvisiacich produktoch.” Tieto plyny sa nazývajú aj HFC a práve krajiny, ktoré ratifikujú túto zmenu sa zaväzujú znížiť tieto plyny o 80 a viac %.

Pre verejnosť je pritom zaujímavý fakt, že takto sa dokážeme celosvetovo “vyhnúť globálnemu otepleniu až o 0,4 °C” – čo je veľmi dôležité z hľadiska udržania celkového oteplenia do 2°C, keďže to by už malo drastické následky na planétu a jej ekosystémy (viac o tom sme písali napr. v tomto článku).

Slovko na záver

Ozónová vrstva, ktorá chráni život na Zemi pred škodlivým ultrafialovým žiarením zo slnka je určite veľmi dôležitá a preto buďme veľmi radi, že v dôsledku opatrení a úspešného príbehu Montrealského protokolu jej budeme mať viac a viac. Teda, naplno tomu veríme :).

Zdroj údajov a citácie:

Svetová meteorologická organizácia – https://public.wmo.int/en/media/press-release/montreal-protocol-assessment-reveals-healing-ozone-untapped-potential-climate

Ďalšie zdroje:

Enviroportal – https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/13

 

Mohlo by vás zajímat

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 18.4.2019

Piatok slnečno a veľmi teplo

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 17.4.2019

Štvrtok s pokojným a teplým počasím

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 16.4.2019

Streda so zväčšenou oblačnosťou a občasným dažďom

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 15.4.2019

Ovocinári a záhradkári sa majú na pozore!!!