Práce na poliach kvôli počasiu výrazne meškajú

19. 11. 2020
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 19.11.2020 19:19
ǀ
Daniel Cibula

Veľmi vlhký október nasýtil pôdu

Podľa portálu Intersucho je zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) po minulom týždni na väčšine územia v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na celom území Slovenska nasýtenie nad 90 %.  Deficit pôdnej vlahy je pritom najviac -20 mm ojedinele v Žilinskom kraji a to platí predovšetkým pre povrchovú vrstvu, v hlbšej vrstve sú stále nanajvýš normálne podmienky. Okrem toho je na väčšine územia nadbytok pôdnej vlahy, a to najviac +100 mm na juhozápade Slovenska. Za takéto hodnoty môže najmä veľmi vlhký október, ktorý sa zaradil k vôbec najvlhkejším októbrom v celej histórii pozorovania. Ku koncu novembra bola dokonca situácia s relatívnym nasýtením pôdneho profilu ešte výraznejšia, keďže v mesiaci november panovalo skôr ustálené inverzné počasie, pri ktorom sa vyskytovalo prevažne len slabé mrholenie.

Relatívne nasýtenie pôdy podľa modelu SoilClim k 1. novembru — Zdroj: intersucho.cz/sk

Relatívne nasýtenie pôdy podľa modelu SoilClim k 15. novembru — Zdroj: intersucho.cz/sk

Negatívne dopady na žatvu a jesenné práce na poliach

To všetko si vyžiadalo aj určitú daň na tohtoročnej úrode, keďže nielen chýbajúce ale aj nadbytočné zrážky vedia poľnohospodárom spôsobiť značné problémy. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) konštatovala už dávnejšie že “z doterajších informácií vyplýva, že pšenica, jačmeň, raž pri predbežnom hodnotení vykazujú v celoslovenskom meradle mierne nadpriemernú úrodu, repka priemernú úrodu”. Predtým ale zrážok chýbalo napr. na Zemplíne kde negatívne dôsledky sucha pocítili predovšetkým pestovatelia silážnej kukurice.

Prísun, v mnohých prípadoch až nadbytok zrážok počas žatvy miestami znamenal zníženie kvality a napríklad preradenie potravinárskej pšenice do kŕmnej, rovnako preradenie sladovníckeho jačmeňa do kŕmneho. SPPK neskôr musela skonštatovať, že premočená pôda po výdatných dažďoch v polovici októbra spôsobila meškajúce jesenné práce na poliach. Úroda sa zbiera len s veľkými ťažkosťami, a preto sú poľnohospodári vo viacerých prípadoch nútení meniť osevné plány. Niekde zvažujú, že ani neukončia zber napr. cukrovej repy alebo kukurice na zrno a ani nezačnú sejbu ozimín. Preto môžeme vidieť v týchto dňoch na poliach v niektorých regiónoch čulý ruch, keďže napr. z cukrovej repy je vonku len asi 50 %. V niektorých regiónoch si takúto situáciu pamätajú naposledy približne dvadsať rokov dozadu.

Zdroje:

teraz.sk

pravda.sk

intersucho.cz/sk

 

 

Mohlo by vás zajímat

Predpoveď,Slovensko ǀ 15.1.2021

Čaká nás mrazivý víkend

Predpoveď,Slovensko ǀ 14.1.2021

V piatok sa ocitneme v pôvodom arktickom vzduchu

REPORT,Slovensko,ZAUJÍMAVOSTI ǀ 13.1.2021

Od začiatku Vianoc snehu výrazne pribudlo