Pred desiatimi rokmi bolo Slovensko pod vodou

03. 06. 2020
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 3.6.2020 11:25
ǀ
Daniel Cibula

Mimoriadne daždivý máj aj začiatok júna 2010

V priebehu mája a na začiatku júna 2010 zasiahli mnohé regióny Slovenska rozsiahle povodne. Spôsobili ich mimoriadne až extrémne zrážkové úhrny, ktoré boli podmienené cyklonálnym charakterom počasia v tomto období. Na niektorých miestach spadol aj štvornásobok mesačného priemeru.
Medzi najviac postihnuté oblasti patrili východné časti Podunajskej nížiny, južné regióny stredného Slovenska a prevažná časť Prešovského či Košického kraja (krajný severovýchod bol menej zasiahnutý).

Najvýraznejšia bola situácia na začiatku júna 2010, kedy boli povodia plne nasýtené z predchádzajúcich zrážok a už viac nemohli zadržiavať vodu. Tá následne odtekala do tokov. Medzi najviac zasiahnuté patrili toky Hornádu, Bodvy, Torysy či Hnilca. Na mnohých miestach to boli povodne s 50-100 ročnou významnosťou. Na toku Topľa v Bardejove a na toku Hornád v Margecanoch to bola doslova storočná voda. Na východe ešte znásobil silu povodní reliéf, kde je práve na tokoch s vejárovitým povodím a výrazným prechodom z horských oblastí do nížin všeobecne vysoké potenciálne riziko povodňovej hrozby (horné časti povodia Tople, Ondavy a Ladomírky a pravostranné prítoky Tople zo Stránskych vrchov).

Povodne v máji a v júni boli výnimočné z hľadiska časového a priestorového rozloženia a to z dôvodu súčasného výskytu povodňovej situácie takmer vo všetkých povodiach.

 

Zdroj máp: SHMÚ

Záplavy boli aj začiatkom júna 2013

Významná situácia bola aj v roku 2013 kedy na prelome mája a júna postihli silné zrážky oblasť Álp. Zdvihnutie vodných hladín v nemeckej a rakúskej časti povodia Dunaja, výrazným spôsobom ovplyvnilo aj hydrologický režim slovenského úseku Dunaja a dolných úsekov jeho hlavných prítokov, hlavne v prvej júnovej dekáde. Na celom slovenskom úseku Dunaja boli vysoko prekročené úrovne hladín zodpovedajúce 3. stupňu povodňovej aktivity.

V Bratislave napríklad maximálny prietok dosiahol až nad 10000 m³ vody za sekundu. V dolnej časti slovenského úseku Dunaja boli prekročené hodnoty maximálneho prietoku zodpovedajúce 100 ročnému maximálnemu prietoku. Materiálne škody boli aj vďaka prijatým protipovodňovým opatreniam nakoniec len minimálne.

Povodňová vlna na Dunaji v júni 2013 v slovenskom povodí — Zdroj: SHMÚ

Maximálne kulminačné prietoky, N ročné maximálne prietoky a trendová čiara v rokoch 1881-2013 na toku Dunaj, v stanici Bratislava — Zdroj: SHMÚ

Vývoj vodného stavu na toku Dunaj v Bratislave koncom mája a začiatkom júna 2013

Grein – Rakúsko. Snímok z utorňajšieho popoludnia(4. jún 2013), v stredu rozvodnený Dunaj protipovodňové zábrany už prekonal —Autor / zdroj: Facebook

Pasov – Nemecko začiatkom júna 2013 — Autor / zdroj: Reuters

Klosterneuburg – Rakúsko (13 km severozápadne od Viedne). Evakuácia obyvateľov — Autor / zdroj: Reuters

Zdroje:

zahranicni.ihned.cz

korzar.sme.sk

SHMÚ

Mohlo by vás zajímat

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 7.7.2020

Po dažďoch a oteplení prichádzajú komáre

Predpoveď,Slovensko ǀ 7.7.2020

V stredu nás čaká chladné ráno

AKTUÁLNE,FOTOGRAFIE,Slovensko,ZAUJÍMAVOSTI ǀ 6.7.2020

Počas najbližších dní a týždňov môžeme voľným okom pozorovať kométu