Pred 150 rokmi sa v Brne vyskytlo tornádo, ktoré zdokumentoval Gregor Mendel

13. 10. 2020
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 13.10.2020 14:29
ǀ
Daniel Cibula

Gregor Mendel

Na Gregora Mendela (* 22.7.1822 v Hynčice, † 6.1.1884 v Brno), ktorý sa narodil v súčasnom Česku v rodine malého roľníka sa vždy spomína predovšetkým v súvislosti s jeho objavom pri pokusoch s krížením hrachu. Tie mu nakoniec v genetike priniesli nesmrteľnosť a je právom považovaný za zakladateľa modernej genetiky. Medzi jeho záujmy patrili však aj iné oblasti a jednou z nich bola meteorológia, o ktorú sa zaujímal od detstva.
Patril napr. k zakladajúcim členom Meteorologickej spoločnosti vo Viedni. V tejto oblasti mal aj bohatú publikačnú činnosť. Prvá bola štúdia týkajúca sa podnebia mesta Brna s názvom “Bemerkungen zu der Graphische-tabelarischen Übersicht der meteorologischen Verhältnisse von Brünn”. Významné bolo tabuľkové a textové spracovanie meteorologických pozorovaní vybraných staníc na Morave a v Sliezsku v období 1863-1866 a 1869, zverejňované pod názvom “Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien für das Jahr … “.
Gregor Mendel — Zdroj: wikipedia.org

Zdokumentované tornádo

K čomu ale smeruje tento článok je, že vytvoril pravdepodobne prvý, vedecky dokonalý popis tornáda na svete. Toto tornádo sa prehnalo 13. októbra 1870 cez Brno. Keďže bol Mendel svedkom tejto udalosti, pokúsil sa podať jeho fyzikálny výklad (opísal rotáciu tornáda, jeho dráhu a účinky). Svoju štúdiu o veternej smršti nad Brnom predniesol Mendel za necelý mesiac po jej výskyte a to 9. novembra 1870, na zasadnutí prírodovedeckého spolku. Jej text vyšiel v r. 1871. Viac ako polovica štúdie je venovaná výstižnému, pohotovému popisu smršte a sprievodných javov založenom tak z vlastného pozorovania, ako aj zo svedectva druhých. Na tomto podklade dospel Mendel k prísne logickej rekonštrukcii priebehu javu, mimoriadneho nielen pre strednú Európu, ale aj pre danú ročnú dobu. Dnes sa nedá pochybovať, že patrí k Mendelovým najvýznamnejším pôvodným príspevkom z meteorológie, aj keď donedávna bola veľmi málo známa. 
Doklady o Mendelových dielach a meteorologických záľubách sú vystavené v pamätníku Mendelianum v augustiniánskom kláštore v Starom Brne.

Text štúdie si môžete prečítať napr. tu:

Titulná strana Mendelovho článku (pojednania) o veternej smršti (tornáde) z 13. októbra 1870 (podľa Munzara et al., 1990)

Zdroje:

stare.tornada-cz.cz

boabrno.cz

tornada-cz.cz

is.muni.cz

Mohlo by vás zajímat

Predpoveď,Slovensko ǀ 1.12.2020

V stredu bude po chladnom ráne prevažne slnečno

FOTOGRAFIE,REPORT,Slovensko ǀ 30.11.2020

Víkendový sneh zrejme dlho nevydrží

Predpoveď,Slovensko ǀ 30.11.2020

V utorok pribudne na juhu nízkej oblačnosti