Na rozdiel od tropických cyklón sa medikány môžu tvoriť s teplotou morskej hladiny aj pod 26 °C. Tvoria sa počas celého roka, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa tvoria od septembra do januára. Boli zaznamenané dve uprednostňované oblasti výskytu: v Iónskom mori a na Baleárskych ostrovoch. A práve v druhej spomínanej oblasti sa vytvoril včera, čiže pondelok Detlef. Tak pomenovali novovzniknutý medikán nemecký meteorológovia, teda aby sme boli presnejší pomenovali tak tlakovú níž, z ktorej sa medzičasom stal medikán a aj sa rozpadol ale tlaková níž zostala.

Svojou dráhou zasiahol Alžírsko, teda krajinu na severe kontinentu Afrika. Na pobreží boli hlásené vysoké rýchlosti vetra a veľké vlny! Okrem toho sa objavilo jasné „oko“, čiže stred bez mrakov podobný hurikánom.

Na rozdiel od tropických búrok sa najvyššia rýchlosť vetra vyskytuje v medikánoch nie priamo okolo “oka”, ale v dažďoch a búrkach, ktoré sa točia okolo tlakovej níže, aj keď sú ďalej od stredu tlakovej níže. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla nad 100 v nárazoch až do 130 km/h. Boli hlásené veľké škody a aj silné dažde.

Tlaková níž Detlef znázornená na synoptickej predpovednej mape pre 11. november 2019 — Zdroj: DWD

Najvyššie úhrn zrážok v Alžírsku za 24 hodín 11. november 6:00 UTC až 12. november 6:00 UTC na synoptických staniciach — Zdroj: ogimet.com