V stredu začne astronomická jeseň

20. 09. 2021
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 20.9.2021 14:51
ǀ
Daniel Cibula

V stredu nastane rovnodennosť

Zem obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe a vďaka sklonu zemskej osi (približne 23,5°) voči rovine obehu Zeme okolo Slnka dochádza k striedaniu ročných období podľa toho, ktorou stranou je zemeguľa naklonená k Slnku. Rovnodennosťou nazývame okamih, v ktorom Slnko pri svojom zdanlivom pohybe po ekliptike prechádza priesečníkom svetového rovníka. K tomuto javu dôjde dvakrát v roku. Rovnodennosťou tak nazývame dva okamihy v roku. Poloha Zeme v týchto dvoch okamihoch spôsobuje, že na severnú aj južnú pologuľu dopadajú slnečné lúče rovnako, teda deň je približne rovnako dlhý ako noc. Tieto okamihy označuje ako začiatky astronomickej jari a jesene na severnej pologuli, ktorá trvá až do zimného slnovratu.

Poludňajšia výška Slnka nad obzorom sa preto v priebehu roka pre všetky miesta na Zemi mení o dvojnásobok tejto hodnoty, teda o 47°. U nás je to od 18° pri zimnom slnovrate až po 65° pri letnom slnovrate. Pri jesennej aj jarnej rovnodennosti Slnko na pravé poludnie u nás dosahuje výšku nad obzorom približne 48,5° (hodnota 48,5° je približne zemepisná šírka geografického stredu Slovenska).

Polohy Slnka pri rovnodennosti a slnovratoch (pri zdanlivom pohybe Slnka okolo Zeme, zemská osa je zobrazená zvisle) — Zdroj: quark.sk

22. o 21:21:11

Vplyvom nie celého počtu dní tropického roka, (periódy, s ktorou sa opakujú kardinálne polohy Slnka voči Zemi – rovnodennosti a slnovraty) sa okamihy jesennej rovnodennosti posúvajú. Znamená to, že v priemere nastávajú za rok o 5 hod. 49 min. 12 sek. neskôr. V priestupnom roku, vložením 29. februára, sa tiež posunú, ale o 18 hod. 10 min. 48 s. skôr. Prebieha preto striedanie dát jesennej rovnodennosti medzi 22. a 23. septembrom s výnimkou roku 2096, kedy sa dátum jesennej rovnodennosti dostane na 21. september. Naopak, posunu na 24. september sa dočkáme v r. 2303, 2307 a 2311 – vždy rok pred priestupnými rokmi (podľa stredoeurópskeho času). V tomto roku nastane moment jesennej rovnodennosti v stredu, 22. septembra, o 21. hodine a 21. minúte a 11. sekunde SELČ.

Jeseň z meteorologického hľadiska začína už skôr. Vždy je to k dátumu 1. september. Je to preto, lebo v meteorológii sa rozdeľujú ročné obdobia na základe charakteristického ročného chodu klimatologických prvkov. To nekorešponduje s astronomickými parametrami, ktoré podliehajú drobným výkyvom.

Viac sa dozviete aj na timeanddate.com

Začiatky jednotlivých ročných období na Slovensku od roku 2008 do roku 2023 — Zdroj: astroportal.sk

Dĺžka dňa a noci

V čase jesennej rovnodennosti je dĺžka slnečného svitu okrem pólov na celej zemeguli rovnaká – 12 hodín. Na severnom póle sa práve vtedy končí polárny deň a začína polárna noc, na južnom póle sa zasa začína polárny deň.

Táto jednoduchá definícia by však platila iba vtedy, ak by Zem nemala atmosféru, v ktorej sa svetlo láme, v dôsledku čoho objekty tesne nad obzorom sú v skutočnosti ešte 0,5° pod ním. Astronomický východ a západ Slnka začína a končí posledným lúčom jeho horného okraja na horizonte. Vplyvom astronomickej refrakcie, spôsobenej postupným zhusťovaním atmosféry smerom od kozmického vákua  k povrchu Zeme a následnou zmenou hodnôt indexu lomu, je stred slnečného disku pri uvedenej polohe už 35´ pod horizontom.

Astronomická refrakcia tak predlžuje deň a skracuje noc v každý deň roka, aj v deň rovnodennosti a rovnako dlhú deň aj noc musíme preto hľadať niekoľko dní (hodín) po rovnodennosti. U nás to bude niekedy na konci týždňa. Podrobne si o tom môžete prečítať na tejto stránke

Jeseň potrvá presne do 21. 12. 2020, 17:01 nášho času, kedy nastane moment zimného slnovratu.

Presné časy začiatkov ročných období v roku 2020. Časy pre ďalšie roky nájdete na modrehory.sk

 

Mohlo by vás zajímat