V tomto roku sa deň, odkedy ako ľudstvo žijeme na ekologický dlh, posunul

29. 07. 2020
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 29.7.2020 15:51
ǀ
Daniel Cibula
Nároky na našu planétu neustále zvyšujeme — Zdroj: france24.com

Zásoby na rok sa matematicky minú 22. augusta

29. júla, nastal v roku 2019 deň odkedy ľudstvo na našej planéte, žije na tzv. ekologický dlh. K tomuto dátumu totiž vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je biosféra schopná nahradiť za jeden rok. Ľudstvo tak každoročne vyrúbe napr. viac stromov, ako sa dokáže obnovovať alebo chytá viac rýb, ako sa dokáže vyliahnuť. V tomto roku sa ale vplyvom pandémiu COVID-19 tento dátum, 1. júla na svetový deň životného prostredia, posunul o 3 týždne neskôr. Snahy ľudstva potlačiť pandémiu koronavírusu a následné ekonomické spomalenie totiž znížili ľudskú stopu.

Náklady na tieto globálne ekologicky nadmerné výdavky sú čoraz zreteľnejšie vo forme odlesňovania, erózie pôdy, straty biodiverzity alebo nahromadenia oxidu uhličitého v atmosfére. To vedie k zmene klímy a častejším extrémnym poveternostným udalostiam. Na zabezpečenie zdrojov spotrebovaných ľudstvom (napr. voda, pôda, drevo alebo čistý vzduch), by bolo v súčasnosti potrebné 1,75 zemegule.

Dátum sa neprestajne posúva

Celosvetový deň ekologického dlhu sa stanovuje od roku 1970. Vtedy pripadol na 29. decembra. V roku 1997 to už bol koniec septembra a v roku 2005 už koniec augusta. Minulý rok sme sa dostali do mesiaca júl. Jedná sa ale o globálny priemer. Situácia sa v jednotlivých krajinách značne líši. Na Slovensku v tomto roku pripadol tento deň na 21. mája.

Vývoj žitia na ekologický dlh od roku 1970 do roku 2020. Rok 2020 je poznačený pandémiou COVID – 19 — Zdroj: overschootday.org

 

Dátum od ktorého žijú krajiny na ekologický dlh. Pre Slovensko je bol v tomto roku dátum 21. máj — Zdroj: overshootday.org

Informácie o ekologickej stope a biokapacite pre Slovensko za roky 1993 – 2016 — Zdroj: footprintnetwork.org

Pričiniť o zmenu sa môžeme aj my

Spoločnosť Global Footprint Network už pred rokom spustila beta verziu stránky  #MoveTheDate Solutions Map, v ktorej sú ľudia pozvaní, aby propagovali existujúce riešenia a posúvali tak hranicu tohoto dňa k lepšiemu.

Posunutie dátumu späť o 5 dní každý rok by ľudstvu umožnilo dosiahnuť kompatibilitu s jednou planétou pred rokom 2050. Riešenia sú k dispozícii a sú finančne výhodné. Významné príležitosti sa nachádzajú v piatich kľúčových oblastiach: mestá, energetika, potraviny, obyvateľstvo a planéta. Napríklad zníženie emisií CO 2 zo spaľovania fosílnych palív o 50% by posunulo hranicu dňa o 93 dní.

Viac máp nájdete na stránke Global Footprint Network

Ekologický deficit / Rezerva pre rok 2016 — Zdroj: data.footprintnetwork.org

Svetová biokapacita pre jednotlivé krajiny — Zdroj: overschootday.org

Svetová ekologický stopa pre jednotlivé krajiny — Zdroj: overschootday.org

Dátum minutia zásob, ktoré dokáže vyprodukovať naša planéta za jeden rok pre obyvateľstvo jednotlivých krajín — Zdroj: overshootday.org

Zdroje:

pravda.sk

footprintnetwork.org

overshootday.org

Mohlo by vás zajímat

Predpoveď,Slovensko ǀ 29.7.2021

V piatok bude pokračovať tretia vlna horúčav

AKTUÁLNE,Slovensko,ZAUJÍMAVOSTI ǀ 29.7.2021

Huby sa po lokálnych dažďoch prebúdzajú k životu

Predpoveď,Slovensko ǀ 28.7.2021

Vo štvrtok bude prevažne slnečno

AKTUÁLNE,Búrkový report,Slovensko ǀ 28.7.2021

Búrkový report – 28. júl 2021