Zhodnotenie nebezpečných javov počasia v Európe v roku 2018

12. 1. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 12.1.2019 22:26
ǀ
Daniel Cibula

ESSL a jej poslanie a ciele

European Severe Storms Laboratory (v skratke ESSL) alebo inak Európske laboratórium vykonáva výskum v oblasti nepriaznivého počasia a podporuje výskumnú komunitu tým, že prevádzkuje Európsku databázu nebezpečného počasia a (spolu) organizuje európske konferencie o nebezpečných javoch. Prostredníctvom kurzov a workshopov poskytuje nástroj na vyhodnocovanie nových prognóz a poskytuje školenia európskym meteorologickým prognostikom.

Štatutárne ciele združenia ESSL sú trojaké:

  • pokročiť v meteorológii a príbuzných vedách v oblasti výskumu vážnych konvekčných búrok a extrémnych poveternostných udalostí na európskej úrovni;
  • prevádzkovať a rozširovať európsku databázu o vážnych nebezpečných javoch, ESWD
  • podporovať alebo organizovať Európske konferencie o nebezpečných javoch, ECSS

Zhodnotenie minulého roku

V týchto dňoch informuje ESSL o počtoch jednotlivých sledovaných nebezpečných javoch a ich následkoch, ktoré sa udiali a boli zdokumentované v databáze. Sú v ňom výskyty veľkého krupobitia, tornád, záplav, silného dažďa či vetra.

Krupobitie

V roku 2018 bolo v Európe nahlásených 2 352 veľkých udalostí krupobitia. Toto je tretí najväčší počet takých udalostí zaznamenaných v jednom roku od roku 2006 (2 813 bolo zaznamenaných v roku 2016 a 2 599 v roku 2017). Krupobitie bolo spojené v roku 2018 s 19 zraneniami.

Silný vietor

V roku 2018 bolo v Európe zaznamenaných 7 079 vážnych veterných udalostí. To predstavuje približne polovicu počtu vážnych veterných udalostí zaznamenaných v roku 2017 (14 678 správ). V roku 2018 boli spojené vážne veterné udalosti s 343 poraneniami a 52 úmrtiami.

Silné dažde

V roku 2018 bolo v Európe zaznamenaných 3 875 vážnych dažďových udalostí. Toto je druhý najväčší počet vážnych dažďových udalostí zaznamenaných za jeden rok (najväčšia častosť v roku 2016, keď sa nahlásili 3 885 udalostí). Silný dážď bol spojený v roku 2018 s 78 zraneniami a 152 úmrtiami.

Tornáda

V roku 2018 bolo do databázy ESWD zaznamenaných 628 hlásení o výskyte tornáda. Z nich sa 172 vyskytlo nad pevninou (vrátane 1 prípadu zo Slovenska), 372 nad vodnými plochami (moria / jazerá) a 84 nebolo zaradených. Z tornád, pri ktorých bola určená intenzita, dosiahlo intenzitu F0 40 tornád, intenzita F1 47 tornád a intenzitu F2 8 tornád. Silnejšie tornádo sa nevyskytlo.

Zranenia ľudí pri nebezpečných javoch

Pozrieme sa teraz bližšie na dôsledky nepriaznivého počasia v Európe v roku 2018.

V roku 2018 bolo pri 304 nebezpečných poveternostných udalostiach spôsobených 708 zranení. Najväčší počet zranení spôsobil silný vietor (163 udalostí, ktoré viedli k 343 zraneniam).

Usmrtenia spôsobené nebezpečnými javmi

V roku 2018 227 nebezpečných poveternostných udalostí vyústilo do 356 úmrtí. Silný dážď bol spojený s najväčším počtom úmrtí (62 udalostí, ktoré viedli k 152 úmrtiam).

Zdroj údajov:

European Severe Storms Laboratory

Mohlo by vás zajímat