JE TO MOŽNÉ! Mičuda-3. Náš tretí meteorologický balón vypustený.

2. 8. 2018
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 2.8.2018 09:39
ǀ
Daniel Cibula

Analýza letu meteorologického balónu MIČUDA-3 z letiska v Spišskej Novej Vsi do 19 a pol km nad zemou.

Tretí meteorologický balón vypúšťaný našou firmou z toho prvý krát na Slovensku. Áno udialo sa to prvý krát kedy sme sa rozhodli zadovážiť si meteorologický balón z dôvodu toho, že to je naše hobby, pretože to máme radi, ale v neposlednom rade pre Vás, aby ste videli, že sa to dá a aby sme vám ukázali čo všetko sa dá spraviť. Zároveň máme všetky údaje voľne dostupné a môže sa k nim dostať každý kto chce.

Na tomto videu si môžete pozrieť areál letiska v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ bol balón vypúšťaný a samotné vypúšťanie (3:58 čas)

Čo ten balón vlastne je?

Hovorí sa mu tiež rádiová sonda. Je to balón ktorý má priemer asi 1 – 1,5 metra. Na tento balón sa priviaže prístroj, ktorý sníma teplotu, vlhkosť, rýchlosť vetra a iné potrebné veličiny . Pomocou neho sa získavajú informácie o spomenutých prvkoch v rôznych výškach, čo je pre meteorológov podstatné a potrebné. Preto štartuje napríklad v Nemecku každý deň cez 30 meteorologických balónov. Na území Slovenska sa to deje len v Gánovciach blízko Popradu, kde sa vypúšťa balón 2 krát za deň. Meteorologický balón sa na svojej ceste smerom hore rozpína tak dlho, dokiaľ nepraskne. Sonda potom na padáčku pristane na zem.

Radiosonda RS92

Dôležitou súčasťou balónu bola rádiosonda RS92. Tá obsahuje čidlá, ktoré umožňujú merať tlak, teplotu a vlhkosť (PTU). Rádiosonda RS92 má kremíkové mikročipové kapacitné tlakové čidlo meriace v rozsahu 1080 až 3hPa s presnosťou 0,4 hPa. Teplotním čidlom je kondenzátor meriaci teplotu na základe zmeny kapacity medzi dvoma ťažkými drôtikmi v rozsahu od +60°C do -90°C s presnosťou 0,1°C. Vlhkosť je meraná odmrazovacou metódou dvomi vyhrievanými tenkovrstvými kondenzátorovými čidlami meriacimi v rozsahu 0 až 100 % RH s presnosťou na 2%.

K lokalizácii sondy behom letu je využívaný družicový navigační systém GPS (Global Positioning System). Rádiosonda umožňuje retransláciu navigačných pomocných signálov, prijímaných z navigačných systémov, do pozemného zariadenia. Presnosť merania vektoru vetra je 0,15m/s pri intervale merania 10s.

Rozoberme si teraz jednotlivé skúmané veličiny, ktoré zachytili prístroje umiestnené na vypustenom meteorologickom balóne Mičuda-3 pri prechode atmosférou.

TEPLOTA A JEJ VÝVOJ

Ako môžeme z priloženého grafu vidieť, tak teplota nám od výšky cca. 2,5 km konštantne klesala (do tej výšky žiaľ údaje nemáme) a môžeme si pekne všimnúť hranicu troposféry a začiatok tropopauzy resp. stratosféry vo výške 12000 km. Teplota sa v tejto výške ustálila na známu hodnotu a to približne -50 °C. Samozrejme tu už teplomer nemusí byť úplne presný aj z dôvodu slnečného žiarenia avšak jeho odchýlka sa od reálnej teploty až tak nelíši.

Trasa meteorologického balónu MIČUDA-3 a miesto jeho dopadu.

Je zaujímavé že čím je balón nižšie tým sa jeho rýchlosť padania spomaľuje. V nadmorskej výške nad 15 km je to aj viac ako 100 km/h v nadmorskej výšky približne 3 km sa jeho pád spomalil na cca. 55 km/h a pri dopade (čo však nemáme overené) jeho rýchlosť poklesla iba na približne 35 km/h. Svedčí to o hustnúcej atmosfére smerom ku zemskému povrchu.

Je pritom škoda, že balón vyletel „len“ do výšky 19,5 km, keďže bežne vydrží až do 33 km. Miesto dopadu bolo pritom vzdialené len približne 8 km vzdušnou čiarou od letiska v Spišskej Novej Vsi čo je výrazne málo. Bolo to spôsobené aj tým, že územie Slovenska sa v danom termíne nachádzalo len v relatívne nevýraznom tlakovom poli, takže ani v atmosfére to príliš „nepracovalo“.

Trasa letu balónu MIČUDA-3

RÝCHLOSŤ VETRA

Sila vetra sa v priebehu letu menila len v malej miere a to najmä vo vyšších nadmorských výškach. Najsilnejšie fúkal vietor v spodnej časti troposféry vo výške do 3,5 km nad zemským povrchom a to približne rýchlosťou okolo 45 km/h, čo je podľa Beaufortovej stupnice hodnota 6, čiže silný vietor. Vo vyšších vrstvách atmosféry sa jeho rýchlosť znížila na 15 – 25 km/h, čo je podľa spomínanej stupnice hodnota mierneho vetra.

TLAK

V tomto prípade tlak nie je veľmi zaujímavý parameter, keďže jeho parametre s výškou neustále neklesajú. Vo výšky 18,5 km jeho hodnota klesá až na 90 hPa.

VLHKOSŤ VZDUCHU

Vlhkosť vzduchu patrí spolu s teplotou a v menšej miere aj spolu s rýchlosťou vetra jedným z najzaujímavejším parametrom, ktoré sa študujú v rámci letu meteorologického balóna a ktoré nám vypovedajú o stave atmosféry v danej chvíli. Na základe toho sme zistila že vlhkosť dosiahla 3 maximá. To prvé vo výške do 3000 metrov nad morom druhé vo výšky približne 4 a tretie vo výške približne 5 km n m. Svedčí to o tom, že atmosféra bola v tento deň relatívne vlhká a boli tu vhodné podmienky na vývin kopovitej oblačnosti, ktoré sa mohli vyvinúť až do vysokých nadmorských výšok. V ich vnútri sa mohli tvoriť prehánky a búrky z tepla.

Záver

Vypúšťanie balónu bola pre našu firmu významná udalosť a tešíme sa, že tento pokus resp. táto misia sa skončila, tak ako sme si ju predstavovali. Sme radi, že sme vás mohli informovať, že sa podobné veci na Slovensku robiť dajú, len treba chcieť.

V budúcnosti by sme chceli určite podobné aktivity zopakovať a tým sa priblížiť bližšie k vám naším priaznivcom, tým ktorých počasie baví tak ako nás.

Mohlo by vás zajímat

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 18.4.2019

Piatok slnečno a veľmi teplo

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 17.4.2019

Štvrtok s pokojným a teplým počasím

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 16.4.2019

Streda so zväčšenou oblačnosťou a občasným dažďom

AKTUÁLNE,REPORT,Slovensko ǀ 15.4.2019

Ovocinári a záhradkári sa majú na pozore!!!