Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

16. 09. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 16.9.2019 15:35
ǀ
Daniel Cibula

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva je oblasť s vysokou koncentráciou ozónu v stratosfére, ktorá sa nachádza 20 až 30 km nad zemským povrchom. Stratosferický ozón vytvára ochrannú vrstvu, ktorá obaľuje zem a odfiltrováva väčšinu slnečného UV-B žiarenia skôr, ako sa dostane na zemský povrch. Následkom zmenšovania hrúbky ozónovej vrstvy sa zvyšuje hladina UV-B žiarenia ktoré spôsobuje spálenie pokožky, podieľa sa na vzniku kožnej rakoviny, očného zákalu, zoslabuje imunitný systém, nepriaznivo pôsobí na živočíchy, rastliny a rôzne materiály na povrchu zeme a s tým súvisí aj vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.

Ozón je plyn, ktorý pozostáva z troch atómov kyslíka a tvorí len nepatrnú zložku zemskej atmosféry. Keby sa jeho celkové množstvo premiestnilo k zemskému povrchu v podmienkach štandardnej atmosféry, vytvoril by tak vrstvu hrubú okolo 3 mm (300 Dobsonových jednotiek – DU). A práve takáto tenká vrstva účinne filtruje ultrafialové slnečné žiarenie a chráni živé organizmy pred jeho škodlivými účinkami. Nepriaznivo pôsobí aj na živočíchy, rastliny a rôzne materiály.

Získali sa mnohé dôkazy o prítomnosti ozónovej diery nad Antarktídou (1997/1998) a Arktídou (1998). Zmeny v hrúbke ozónovej vrstvy sú prirodzeným atmosférickým fenoménom a môžu byť dôsledkom napríklad sopečných výbuchov. Zistilo sa však, že najmä v posledných desaťročiach narúšanie ozónovej vrstvy spôsobujú niektoré syntetické chemické látky obsahujúce chlór (CFC).

Okolo 90 % ozónu sa nachádza vo výške 10 až 50 km, kde je aj oblasť jeho najväčšej tvorby. Výsledný stav je súčtom nespočetných fotochemických reakcií, pri ktorých sa spotrebuje ultrafialové slnečné žiarenie. Komplikovaná stratosférická cirkulácia má za následok, že ozón je nad zemským povrchom rozmiestnený nerovnomerne a najmenej ho zostáva v stratosfére nad pásom okolo rovníka, kde je geograficky oblasť jeho najväčšej produkcie. Zintenzívnenie tejto cirkulácie by podľa najnovších poznatkov malo prispieť k už spomenutému urýchleniu návratu ozónovej vrstvy do stavu pred rokom 1980 v miernych zemepisných šírkach a určitý pokles ozónu v oblasti jeho najväčšej produkcie.

V našich zemepisných šírkach sa celkový ozón vyznačuje veľkou ročnou i dennou variabilitou. Rozdiel medzi prirodzeným ročným maximom (390 DU na konci marca a začiatku apríla) a minimom (290 DU na konci októbra a začiatku novembra) je okolo 100 DU. V jednotlivých dňoch môže ozón ojedinele klesnúť na 200 DU alebo vystúpiť nad 500 DU.

Stručná a jasná schéma o vplyve o ozónovej vrstve

Aktuálny septembrový stav ozónu nad oblasťou južnej pologule a Antarktídy — Zdroj: NASA

Montrealský protokol

16. 9. 1987 bol podpísaný Montrealský protokol o látkach, ktoré spôsobujú úbytok ozónovej vrstvy. ČSFR pristúpilo k jeho dodržiavaniu v roku 1990, a Slovenská republika 28. 5. 1993.

Protokol podpísalo 24 krajín a dodnes ho ratifikovala väčšina ostatných krajín. Jednotlivé krajiny tým prijali záväzok, že budú znižovať výrobu a používanie CFC, teda ako jednu z látok ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Ako výsledok prijatých opatrení sa očakáva, že ozónová vrstva sa začne obnovovať začiatkom 21. storočia a do polovice storočia by sa jej stav mal podstatne zlepšiť.

Slovenská republika je zmluvnou stranou ako Viedenského dohovoru, tak ako aj Montrealského protokolu a všetkých jeho dodatkov. V súčasnosti plní úlohy vyplývajúce z protokolu spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej spoločenstva, ktoré je tiež zmluvnou stranou protokolu.

Tohtoročná téma

Na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN sa od roku 1995 vždy 16. septembra oslavuje Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, aby sme si uvedomili jej význam pre život na našej planéte. Témou Svetového dňa ozónu 2019 je 32 rokov a liečenie (popr. sceľovanie – anglicky healing)

Ako hovorí oficiálna správa k tomuto dňu oslavuje téma tohto roku vyše tri desaťročia pozoruhodnej medzinárodnej spolupráce na ochranu ozónovej vrstvy a podnebia podľa Montrealského protokolu. Pripomína nám, že musíme zachovať tempo, aby sme zaistili zdravých ľudí a zdravú planétu.

Montrealský protokol viedol k postupnému ukončeniu používania 99% chemikálií poškodzujúcich ozónovú vrstvu v chladničkách, klimatizačných zariadeniach a mnohých ďalších výrobkoch.

Posledné vedecké hodnotenie vyčerpania ozónu, ktoré sa skončilo v roku 2018, ukazuje, že v dôsledku toho sa časti ozónovej vrstvy regenerujú od roku 2000 rýchlosťou 1-3% za desaťročie a úplne vyliečiť by sa mali do roku 2030. Južná pologuľa bude nasledovať v 50-tych rokoch a polárne regióny do roku 2060. Úsilie v oblasti ochrany ozónovej vrstvy prispelo tiež k boju proti zmene klímy odvrátením približne 135 miliárd ton ekvivalentných emisií oxidu uhličitého od roku 1990 do roku 2010.

V tento Svetový deň ozónu môžeme oslavovať náš úspech. Všetci sa však musíme snažiť udržať si tieto zisky, najmä tým, že zostaneme ostražití a budeme bojovať proti akýmkoľvek nezákonným zdrojom látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, keď sa objavia. Musíme tiež bezvýhradne podporiť Kigaliho zmenu a doplnenie Montrealského protokolu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Postupným znižovaním fluórovaných uhľovodíkov (HFC), ktoré sú silnými plynmi na otepľovanie, sa tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu zabráni globálnej teplote v raste až do 0,4 ° C do konca storočia a zároveň chránia ozónovú vrstvu. Kombináciou opatrení na postupné znižovanie HFC a zlepšením energetickej účinnosti v chladiarenskom priemysle môžeme dosiahnuť väčšie výhody v oblasti klímy.

Poďme ďalej pracovať a liečiť sa spolu!

Oficiálny plagát tohtoročného medzinárodného dňa — Zdroj: unep.org

Predpokladaný vývoj stavu ozónovej vrstvy nad Antarktídou v roku 2041 a 2065 v porovnaní s minulosťou. Viac vo videu nižšie.

Predstavenie tohtoročne témy 32 rokov a liečenie

Veľmi dobrý článok k téme ozónu môžete nájsť napr. na tejto stránke

Zdroje:

organizácia spojených národov

nextias.com

slovenský hydrometeorologický ústav

ministerstvo životného prostredia SR

enviroportal

ourworldindata.org

 

Mohlo by vás zajímat

Predpoveď,Slovensko ǀ 5.6.2020

Víkend prinesie aj slnko aj dážď

Búrky,Predpoveď,Slovensko ǀ 4.6.2020

Nasledujúce obdobie bude búrkovo veľmi aktívne

Európa,Slovensko,ZAUJÍMAVOSTI ǀ 3.6.2020

Pred desiatimi rokmi bolo Slovensko pod vodou