Veľa vody v Dunaji

12. 06. 2024
ǀ
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA 12.6.2024 15:55
ǀ
Michal Hazlinger

Obdobia vysokej vodnosti na Dunaji sú spravidla spájané s jarnými mesiacmi, keď sa topí v Alpách sneh a alpské ľadovce. Naozaj významné povodňové udalosti ale nastávajú v lete a sú viazané na priestorovo rozsiahle a výdatné zrážky v nemeckej a rakúskej časti povodia Dunaja.

Na prelome mája a júna 2024 zasiahli južné Nemecko výrazné zrážky. V niektorých oblastiach dosiahli 3 dňové akumulácie zrážok 150 mm, ojedinele ale spadlo aj viac ako 200 m zrážok. Hladina vody na viacerých prítokoch horného Dunaja, aj na samotnom hornom Dunaji, dosiahla 4. stupeň povodňovej aktivity (v Nemecku majú 4 stupňovú škálu, u nás len 3-stupňovú). Boli evakuované tisícky ľudí a boli zaznamenané aj obete na životoch.

Tab. 1. zrážky v južnom Nemecku za 31.5.-2.6.

Intenzívne zrážky ale zasiahli našťastie len pomerne malú časť povodia a napríklad Inn, čo je najväčší prítok horného Dunaja, podobne ako rakúske prítoky, zaznamenal len relatívne malé nárasty vodných hladín a prietokov. Závažnosť situácie tak klesala smerom dolu po toku. Zatiaľ čo v Nemecku sme hovorili ešte o 100- ročnej vode, pod sútokom s riekou Inn už len o 10 – ročnej a v dolnom Rakúsku už len o 5 ročnej vode. Prehľad kulminácií na hornom úseku Dunaja je v tabuľke 2.

Tab. 2. Kulminácie na hornom Dunaji

Na Slovensku začal Dunaj stúpať už 1.6. Spočiatku to bol vzostup pomalý a za 24 hodín stúpol Dunaj o 75 cm. Výraznejší vzostup nastal nasledujúci deň. Voda stúpla o 140 cm a v Bratislave sa ocitla tesne pod stupňami povodňovej aktivity (SPA). Hlavná vlna ale dorazila na Slovensko až v priebehu 5. júna. V Bratislave Dunaj kulminoval 5.6. 2024 o 22:30 na 714 cm v 2. SPA. V Devíne o 2 hodiny skôr, v staniciach nižšie po toku v nasledujúcich dňoch.

SHMÚ neuverejňuje operatívne hodnoty prietokov, a preto môžeme vychádzať len s údajov z rakúskej stanice Thebnerstrassl – tá je situovaná oproti stanici v Devíne. Kulminačný prietok tu bol vyčíslený na 6590 m3.s-1, čo zodpovedá 2-5 ročnej vode. Kulminácie v nižšie položených staniciach zodpovedali približne 2-ročnej povodni.

Tab. 3. Kulminácia Dunaja na slovenských vodomerných staniciach

Možno sa pýtate, za čo si vlastne táto odtoková vlna, štatisticky neveľmi výrazná, zaslúžila takú mediálnu pozornosť akú dostala, zatiaľ čo predchádzajúca porovnateľná vlna prefrčala takmer bez povšimnutia? Odpoveďou je, veľmi nadnesene povedané, marketing spojený so správnym načasovaním. Vlna z decembra 2023 u nás kulminovala presne na Štedrý deň a bola zatienená inými témami. Táto júnová vlna naopak na seba prilákala pozornosť svojim tragickým priebehom v Nemecku a slovenské médiá už len naskočili na vlnu záujmu. Na záver ešte tabuľka s porovnateľnými vlnami za ostatných 10 rokov.

Tab. 4. Výrazné odtokové vlny v stanici Devín v období 2014-2024

* prietok podľa stanice Thebnerstrassl

Aktuálne (12.6.) nám voda na Dunaji pomaly klesla pod SPA už aj v Bratislave – po ôsmich dňoch! V Štúrove klesne pod úroveň SPA až zajtra. Táto vlna možno nebola nič extra svojou kulminačnou hodnotou, ale je zaujimavá svojim objemom. Jej poklesová vetva je totiž veľmi miernená na zrážky bohatou prvou júnovou dekádou v hornej časti poodia Dunaja.

Apropo, v mnohých zdrojoch sa stretávame s veľmi voľne, až diletantsky, používanými výrazmi ako 100-ročná voda, alebo 100-ročná povodeň. 100-ročná voda je povodeň, ktorá sa štatisticky vyskytne priemerne raz za 100 rokov. Je teda štatistickým vyčíslením pravdepodobnosti dosiahnutia tejto hodnoty. Vyčísľuje sa z rady maximálnych prietokov. Tento rad nie je lineárny a 50-ročná voda neznamená polovičnú hodnotu prietoku oproti 100-ročnej vode. Podobne 5 ročná voda nie je 20x menšia ako 100-ročná voda, len sa vyskytuje 20x častejšie. Hodnota prietoku s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov (100-ročná voda) nie je fixná hodnota a môže sa časom meniť, v prípade že sa vysoké prietoky vyskytujú častejšie, ako by sa mali. Ale to je dlhší text…

Mimochodom, 100-ročnú vodu sme mali na Dunaji len toť nedávno – v roku 2013. 6.6. 2013 kulminoval Dunaj v Devíne s prietokom 10 640 m3.-s1 a v Bratislave bol vodný stav 1034 cm. Skúste si to len porovnať s hodnotami z tabuľky 3.

Mohlo by vás zajímat

AKTUÁLNE,Európa,REKORDY,ZAUJÍMAVOSTI ǀ 19.7.2024

Niektoré extrémy posledných dní

Predpoveď,Slovensko ǀ 19.7.2024

Víkend spestrí výšková níž

Predpoveď,Slovensko ǀ 18.7.2024

Pokojný a teplý záver pracovného týždňa